Politika kvality

Společnost CT-Products s.r.o. si uvědomuje, že ustálenou vysokou kvalitu svých výrobků a služeb může dosáhnout pouze s politikou kvality, která se týká veškerých aktivit společnosti a všech zaměstnanců. Uspokojování potřeb našich zákazníků a předcházení jejich očekávání je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší společnosti. K naplňování těchto principů je přijata následující politika kvality.

  1. Základní orientaci společností je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti výroby off-shore kontejnerů včetně montáže, výroby strojírenských celků a výroby nerezových strojů, zařízení a nádrží dle specifikace zákazníka, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.
  2. Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňující kvalitu výroby ve společnosti, včetně plnění příslušných požadavků vztahujících se na činnost společnosti.
  3. Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality.
  4. Trvalým cílem je neustále zlepšování naši činnosti a zabezpečování kvality námi vyráběných výrobků a poskytovaných služeb.
  5. Významnou spoluúčast na výrobě naších výrobků mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.
  6. Vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti výroby off-shore kontejnerů včetně montáže, výroby strojírenských celků a výroby nerezových strojů, zařízení a nádrží dle specifikace zákazníka.

Rozdělovník: pouze originál u představitelky managementu
Zpracoval: Ing. Jana Čeganová
Schválil: Bela Csémi
Datum: 16.1.2018